top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISKAMERCONCERTEN

 

  1. De afgesproken gage dient vooraf te worden betaald aan de artiest: een voorschot geldt als bevestiging van de boeking, het resterende bedrag wordt betaald uiterlijk op de dag en voor aanvang van het optreden.

  2. Het staat de organisator vrij om inkom te vragen

  3. Een privé evenement is niet onderworpen aan SABAM. Vraag je echter inkom, als organisator ben je in principe wel onderworpen aan SABAM. De verantwoordelijkheid voor de aangifte ligt bij de organisator.

  4. Onder huiskamerconert wordt verstaan: een (avond)vullende voorstelling van minimaal 90 min. voor een staand of zittend publiek dat voor deze specifieke gelegenheid werd uitgenodigd in een huiskamer in een private sfeer. Wat NIET als huiskamerconcert wordt beschouwd: achtergrondmuziek tijdens diner, receptie of ander privé- of bedrijfsfeest. Hiervoor gelden andere tarieven die bekomen kunnen worden via info@wellwellwell.be. Wanneer een huiskamerconcert geboekt wordt met een ander doel, zal een meerprijs worden aangerekend.

  5. Maximaal 20 personen, tenzij anders overeengekomen.

  6. De boeking ligt vast bij het betalen van een voorschot. Het voorschot kan niet meer teruggevorderd worden bij annulatie, tenzij door overmacht (lockdown, pandemie, terrorisme, oorlog... Deze lijst is limitatief). Tot 30 dagen voor het concert kan er niet meer kosteloos geannuleerd worden door de klant, tenzij door overmacht.

  7. De artiest behoudt zich te allen tijde het recht om een geboekte datum te annuleren. In samenspraak met de organisator wordt dan een nieuwe datum gezocht. Wanneer er geen nieuwe datum overeengekomen wordt binnen een termijn van 30 dagen, betaalt de artiest het reeds betaalde bedrag terug.

  8. Prijs is inclusief btw, reiskosten (tot maximum 200 km vanuit Oelegem) en muziekinstallatie, tenzij anders overeengekomen.

  9. Er dient enkel een stroompunt (16A stopcontact) voorzien te worden.

bottom of page